ЕЛЕКТРА ЕООД

гр. Бургас, к-с Изгрев, бл. 3, партер офис Електра

КОД по КИД 43.21

Комплексно изграждане на обекти от енергийната инфраструктура, електроразпределение, подстанции, електропроводи, кабелни и въздушни мрежи, улично осветление, електроинсталации на жилищни и промишлени сгради, високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи, транспортна и благоустройствена инфраструктура, хидротехнически съоръжения.

Карта