ГИНС АГРО ООД

гр. Бургас, ул. Марин Дринов 28

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта