ПИКСТРОЙ БУРГАС ООД

гр. Бургас, ул. Шейново 3

КОД по КИД 08.12

Проучване, проектиране и изпълнение на строителство, монтаж на машини и съоръжения, въвеждането им в експлоатация, ремонт и поддръжка, инженерингова и инвестиционна дейност и други.

Карта