ИКО-СОФТ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Славянска 21

КОД по КИД 62.01

Проучване, проектиране, производство, внедряване и разпространение на програмни продукти, програмно-технически системи, ноу-хау.

Карта