АРКФИН ООД

гр. Бургас, ул. Рилска 1

КОД по КИД 69.20

Текущо счетоводство:

  • Съставяне на годишни финансови отчети;
  • Подготвяне на данъчни декларации;
  • Счетоводни и данъчни консултации;
  • ТРЗ;
  • Индивидуални отчети и справки според дейността;
  • Подготовка и подаване на информация за Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.

Карта