КОЗЛОДУЙ ООД

гр. Бургас, ул.Одрин 104

КОД по КИД 42.99

Българска компания, специализирана в строително-монтажните работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, както и тръбопроводи в енергетиката и нефтохимическата промишленост.

Карта