ИНСТРОЙ ЕООД

гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

КОД по КИД 42.99

Промишлено и гражданско строителство, изграждане на големи инфраструктурни обекти, пречиствателни станции, ел. подстанции и всички видове строително-ремонтни дейности в промишлени предприятия.

Карта