Водоканалстрой-Костови ЕООД

гр. Бургас, бул. Княгиня Мария Луиза 59

КОД по КИД 42.21

Строителството и реконструкцията на ВиК мрежи и съоръжения.

Карта