ТРАНССТРОЙ ЕКО ООД

гр. Бургас, ул. Проф. д-р Асен Златаров 50

КОД по КИД 41.20

Транспортно и инфраструктурно строителство, благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих, изграждане на спортни и детски площадки, строителство на сгради и съоръжения, ремонтни дейности и поддрък-са.

Карта