Рувитекс Индъстри АД

гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 3

КОД по КИД 22.29

Преработка на ПВХ, развойна дейност и търговия с получените продукти и други.

Карта