ИНСПЕКТОРАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Бургас, ул. Фердинандова 5, ет. 5, стая 519 и 520

КОД по КИД 74.90

Услуги, свързани с проучването, инспектирането и издаването на сертификати за стоки и други предмети за потребление.

Карта