СПЕД-07 ЕООД

гр. Бургас, ул. Сердика 2А, гр. Бургас, кв. Долно езерово, Стопански двор

КОД по КИД 49.41

Извършване на услуги със строителна механизация. 

Карта