СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР Бургас Сдружение

гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев 12

КОД по КИД 94.99

Неправителствена организация, с основна дейност предоставяне на социални услуги за хората с увреждания.

Карта