ПИРГОС АГРО ООД

гр. Бургас, ул. Александровска 2, ет. 2

КОД по КИД 46.21

Търговия на семена, препарати за растителна защита, торове и горива; семепроизводство и заготовка на пшеница и ечемик; износ на зърно и други.

Карта