"ГАРДЕН ФРАНЦ" ООД

гр. Бургас, бул. Тодор Александров 8, бизнес център Вая - ет.1

КОД по КИД 81.30

Озеленяване. Палми под наем.

Карта