ОДИТ-Бургас ЕООД

гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 1

КОД по КИД 69.20

Финансови, икономически и правни услуги, консултации и анализи, оценки при ликвидация и приватизация на търговски дружества, цени и ценообразуване, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда определен от закона за счетоводството и други.

Карта