ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, зона “Изток” – район Солници, Адрес по съдебна регистрация: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 145 А

КОД по КИД 08.93

Добив на:

  • сол морска кристална;
  • луга за зимно поддържане на пътищата;
  • медицинска луга за фармацевтичната промишленост и за физикална терапия. 

Преработка на:

  • сол  морска  кристална -  за  хранителни  и технически цели; 
  • сол  морска  кристална - за  хранителни цели;
  • сол морска мляна йодирана - за хранително-вкусовата промишленост;
  • сол морска мляна  йодирана -  в  торби  по  25, 30, и 50 кг.

Фирмата предлага безотпадни технологии за извличане на елементи от морската вода;  методи за анализ на морската вода, консултации и изработка на сушилни апарати, консултации по проблемите на морския солодобив и проектиране на технологии.

Карта