ГАРАНТ - ПП ООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл. 122

КОД по КИД 23.99

Сделки, свързани с: научно-изследователска, развойна, внедрителска и търговска дейност в страната и чужбина, производство на химикали компаунди, преработка на полимери, нанасяне на полимери и антикорозионни покрития, проектиране и изработване на системи и елементи за пречистване и други.

Карта