ТЕХНОБИС ЕООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 140

КОД по КИД 33.12

Сделки по предоставяне на ремонтни услуги и изграждане на инсталации, проектиране и изграждане на сгради и съоръжения, строително-ремонтни дейности и други.

Карта