ПАМПОРОВО РЕЗОРТС ЕООД

гр. Бургас, ул. Ген. Гурко 7А

КОД по КИД 55.10

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими вещи с цел продажба, поддрък-са и управление на недвижими имоти, екологичен туризъм, селски туризъм, алтернативен туризъм, туроператорска и агентска дейност и други.

Карта