НЮ ЕЙДЖ 2012 ЕООД

гр. Бургас, ул. Фердинандова 5

КОД по КИД 08.12

Търсене проучване, добив, преработка и продажба на подземни богатства, строителни и инертни материали и други.

Карта