ЕВРОПЕТРОЙЛ ЕООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл. 71

КОД по КИД 47.30

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали. Бензиностанция.

Карта