ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД

гр. Бургас, ул. Одрин 15

КОД по КИД 20.30

Производство на бои, мазилки, грундове, шпакловки, лепила, хидроизолации.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Гърция

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Украйна
  • Армения
  • Турция

Карта