ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД

гр. Бургас, ул. Одрин 15

КОД по КИД 20.30

Производство на бои, лакове и подобни продукти и други.

Карта