АГРО-САМ ЕООД

гр. Бургас, ул. Цар Самуил 16

КОД по КИД 43.12

Ремонт и поддръжка на пътища, мостове, градски комуникации и инфраструктура около тях, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения и други.

Карта