МИЛЕНА-МК ООД

гр. Бургас, кв. Черно море, ул. Атанас Буров 16

КОД по КИД 10.71

Производство на хляб и хлебни изделия 

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта