ДИ ЕНД ДИ 17 ООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 49А

КОД по КИД 56.10

Разкриване на заведения за обществено хранене, магазини, кафенета, хотелиерство, ресторантъорство, кетъринг и други.

Карта