Финтрейд Инженеринг ЕООД

гр. Бургас, ул. Транспортна 4, Бизнес център Кондоско, ет. 4, офис. 24

КОД по КИД 52.29

Услуги в областта на инженеринговата и консултанста дейност. Mениджмънт. Управление на отпадъците. Услуги в комуналната сфера.

Карта