ГОЛДЪН ХОРЕКА ЕООД

гр. Бургас, ул. Индустриална 33

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта