ХИДПАУЪР ООД

гр. Бургас, ул. Одрин 7 (Бившата база на Coca-Cola)

КОД по КИД 22.19

 Ремонт на различи възли и агрегати в сферата на хидравликата и пневматиката

Карта