ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ - Бургас

гр. Бургас, ул. Силистра 1

КОД по КИД 68.20

Разработва насоки за развитие на кооперативните дейности на територията на съюза, организира стопанска дейност в полза на кооперацията вкл. изложби, базари и др., представлява и защитава интересите на членовете си пред държавните, обществените и други органи и организации и други.

Карта