СТРАНДЖА ЛЕС 2016 ЕООД

гр. Бургас, к-с Меден рудник бл. 75

КОД по КИД 02.20

Дърводобивна и дървопроизводствена дейност, лесокултурна дейност, горскотехнически услуги, лесовъдско представителство, търговия с дървен материал и изделия от дърво и други.

Карта