ГИС ГАЛАКСИ ЕООД

гр. Бургас, к-с Зорница бл. 15

КОД по КИД 78.30

Научна и иновационна дейност, проектиране и разработка на специален софтуер, информационни системи, технологии и бази данни в областта на геоинформатиката, минното дело, геологията, екологията, търговия и услуги в областта на информационните технологии и други.

Карта