СМК - МОНТАЖИ АД

гр. Бургас, ул. Шейново 3

КОД по КИД 41.20

Проектиране и изпълнение в страната и в чужбина на жилищно и културно - битово строителство, сградни, водопроводни, канализационни, електрически, отоплителни и вентилационни инсталации, водопроводни и канализационни мрежи, помпени станции и съоръжения, топлопроводни мрежи и съоръжения, пътно строителство и благоустрояване, електрически мрежи и съоръжения, реконструкция, модернизация и основен ремонт на сгради и др.

Карта