ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ БУРГАС ООД

гр. Бургас, ул. Св. Климент Охридски 1

КОД по КИД 59.12

Техническо обезпечаване на обществени мероприятия и събития - звук, светлина, сцени и други.

Карта