СВЕТА СОФИЯ БИЛДИНГ ЕООД

гр. Бургас, ул. Възраждане 13

КОД по КИД 56.30

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други.

Карта