Медицински Център Дева Мария ЕООД

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски

КОД по КИД 86.22

Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ – извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; наблюдение и отдаване на медицинска помощ при бременност и майчинство, както и оказване на родилна помощ и други.

Карта