ХИТ - СТРОЙ ООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 51

КОД по КИД 71.12

Строителство, енергиен одит и саниране на промишлени, обществени и жилищни сгради, строително-монтажни и ВиК дейности, строително и ВиК проектиране и други.

Карта