ДИМИТРОВ И САВАКЛИЕВ ООД

гр. Бургас, ул. Св. Климент Охридски 11

КОД по КИД 71.12

Извършване на архитектурно - проектантски услуги, консултантски и експертни услуги, предоставяне на услуги, свързани с прединвестиционни и предпроектни проучвания, устройствено и инвестиционно планиране, авторски надзор и надзор върху строителното изпълнение и други.

Карта