АНДЕЗИТ ООД

гр.Бургас, ул. Чаталджа 3

КОД по КИД 41.20

Фирмата извършва следните дейности: 

  • Строителство
  • Производство на вибропресовани бетонови изделия
  • Добив и производство на инертни материали
  • Геолого – проучвателна дейност
  • Пробивно – взривни работи
  • Търговия със строителни материали
  • Транспортна дейност

Карта