МЕТАЛКОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 39

КОД по КИД 28.29

Консултантски услуги, разработване на технологии за производство на изделия от метал;  производство на всякакъв вид технадзорни съоръжения работещи при високи температури и налягания, нестандартно оборудване; доставка на изделия от металпредназначени за инсталации за вода, пара, газ, химически и други агресивни среди.

Карта