АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК СБАЛ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ БУРГАС ООД

гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов 73

КОД по КИД 86.10

Високо специализирана болнична помощ в областта на кардиологията, чрез извършване на неинвазивна и инвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система, консервативно, интервенционално и кардиохирургично лечение, рехабилитация и наблюдение на болни със сърдечно-съдови страдания.

Карта