ХЕЛТ ХЕЛП-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 184

КОД по КИД 86.90

Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ.

Карта