САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГОГОВ-КОРУДЖИЕВ-ЛЪДЖЕВА ООД

гр. Бургас, ул. Иван Богоров 50

КОД по КИД 86.90

Специализирани медицински изследвания в областта на микробиологията и паразитологията.

Карта