Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика - МАЙ СМАЙЛ ЕООД

гр. Бургас, ул.Вардар 26 ет.1 и ет.2

КОД по КИД 86.23

Индивидуална първична извънболнична дентална помощ, диагностика, лечение и рехабилитация на болни, нуждаещи се от дентална помощ; консултации и наблюдения на дентално болни и застрашени от дентални заболявания лица; профилактика на дентални болести и ранно откриване на дентални заболявания; мерки за укрепване на денталното здраве; дентална естетика и други.

Карта