ПЛАНЕКС БУРГАС ООД

гр. Бургас, к-с Зорница, бл. 54

КОД по КИД 41.20

Дейностите, които извършва Планекс Холдинг чрез дъщерните си фирми, обхващат пълния цикъл на строително-инвестиционния процес, продажбите и управлението на имоти.

Карта