АМАДЕА МЮЗИК ООД

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Георги Баев 13

КОД по КИД 90.02

Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство-легално разпространение на музика.

Карта