ТОМСИ ООД

гр. Бургас, ул. Славянска 32

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта