ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД

гр. Бургас, ул. Одрин 124

КОД по КИД 74.90

Фирмата е лицензирана да осъществява дейности по чл. 91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР: ,,Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим, топлина и пожарни кранове” на територията на цялата страна.

Специализирана е в 24- часовата абонаментна поддръжка и сервиз на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, видео наблюдение и контрол на достъп. 

Карта