СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ ООД

гр. Бургас, бул. Сан Стефано 8, ет. 1, офис 2

КОД по КИД 47.78

Инженерингова фирма в областта на Видеонаблюдението, Пожароизвестяването, Системи за сигурност, Контрол на достъпа и работното време, Хотелски системи за сигурност, Системи за озвучаване и оповестяване,Периметрова охрана и други.

Карта