ПЪТ 2004 ООД

гр. Бургас, ул. Транспортна 7

КОД по КИД 42.11

Услугите, които фирмата предлага :
- Производство и полагане на асфалтобетонови смеси ;
- Ремонт и изграждане на пътища ;
- Строителство и строителни ремонти в областта на: благоустройствената инфраструктура; ВиК мрежи и съоръжения и други хидротехнически обекти; обекти за опазване на околна среда.

Карта